Udruga studenata „Studia Croatica“ neprofitna je i volonterska udruga, koja okuplja studente Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studia Croatica osnovana je s ciljem promicanja pozitivnih društvenih vrijednosti i uključivanja studenata u akademske i društveno korisne aktivnosti. Aktivnosti udruge omogućuju studentima stjecanje profesionalnih vještina tijekom studija, praktičnu primjenu znanja stečenih na fakultetu, umrežavanje s kolegama koji dijele slične interese te, najvažnije, cjeloviti osobni i profesionalni razvoj. U Udrugu su dobrodošli studenti svih razina i svih studijskih smjerova Fakulteta hrvatskih studija.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Pod udrugom Studia Croatica djeluju još četiri sekcije, koje zapravo djeluju kao zasebni klubovi:
Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva “Populus”
Debatni klub studenata Fakulteta hrvatskih studija “Argumentum”
Šahovski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija “Stjepan Držislav”
Čitateljski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija


VODSTVO UDRUGE

VODSTVO UDRUGE

Ak. g. 2021. – 2022.
Predsjednik: Matija Čeh
Potpredsjednica: Marko Šarunić
Potpredsjednik: Filip Đurić
Tajnica: Ana Tušek

Ak. g. 2019. – 2021.
Predsjednik: Matija Čeh
Potpredsjednica: Korina Grbeša
Potpredsjednik: Stjepan Krovinović
Tajnica: Ana Tušek

Ak. g. 2017. – 2019.
Predsjednik: Vlatko Smiljanić
Potpredsjednik: Mijo Beljo
Potpredsjednik: Ivan Marjanović
Tajnica: Patricija Prlog

________________________________________________Naši ciljevi i djelatnosti:

► Surađivanje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, a prvenstveno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i studentskim udrugama pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
► Organiziranje znanstveno-stručnih projekata, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike
► Organizacija studenata u sekcije za projekte, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike
► Izdavanje časopisa
► Organiziranje obavljanja stručnih poslova, kao i poslova administrativnoga i pomoćnoga karaktera za izvršavanje ciljeva i zadataka
► Osmišljavanje, organizacija i izvršenje projektnih aktivnostipromicanje akademske izvrsnosti kroz organizaciju studentskih, stručnih i znanstvenih skupova
► Organiziranje radionica različite tematike (pomoć u učenju, poduke iz stranih jezika i računalnih softwarea, poslovne vještine; komunikacijske vještine, prezentacijske vještine)
► Omogućavanje studentima stjecanja stručnog iskustva tijekom studijaistraživanje tržišta i izrada istraživanja
► Osmišljavanje i realizacija odnosa s javnošću
► Pisanje i redaktura projektnih materijala
► Organiziranje vršnjačkih grupa potpore


Povijest Udruge za projektne aktivnosti studenata Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu “Studia Croatica” počinje tijekom 2017. godine kada je nekolicina studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu odlučila osnovati udrugu koja bi objedinila studente svih smjerova na Hrvatskim studijima. Tako je nastala Udruga za projektne aktivnosti studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu “Studia Croatica” koja u svojim ranim počecima nije odmah bila službeno definirana i registrirana pri Registru udruga Republike Hrvatske. Za prvog predsjednika Udruge je izabran Vlatko Smiljanić, dok su funkcije potpredsjednika preuzeli Mijo Beljo i Ivan Marjanović, a funkciju tajnice je obnašala Patricija Prlog.

U svojim ranim počecima Studia Croatica je organizirala nekoliko događaja, među kojima su bili:

 • Prvi predbožićni kviz znanja – održan 13. prosinca 2017. godine,
 • Predstavljanje knjige doc. dr. sc. Sandra Skansija, Introduction to Deep Learning: From Logical Calculus to Artificial Intelligence u suradnji sa Sekcijom za filozofiju uma i kognitivnu znanost Hrvatskoga filozofskog društva – održano 15. lipnja 2018. godine,
 • Predstavljanje knjige doc. dr. sc. Ivane Greguric, Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma: Prolegomena za kiborgoetiku – održano 15. studneoga 2018. godine,
 • Božićna humanitarna prodaja doniranih knjiga (u sklopu humanitarne akcije “Kolokviraj ljubav” Udruge studenata komunikologije „Komuna“).

Dvije godine nakon osnivanja, 30. travnja 2019. godine, vodstvo nad Studia Croatica preuzima Matija Čeh, koji je izabran za predsjednika, dok su Korina Grbeša i Stjepan Krovinović izglasani na funkcije potpredsjednika, a Ana Tušek na funkciju tajnice. Za vrijeme presjedanja Matije Čeha, Studia Croatica je dva puta nagrađena Dekanovim priznanjem Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za aktivnosti kojima se promiče Fakultet hrvatskih studija i koje pridonose kvaliteti studiranja u akademskim godinama 2019./2020. i 2020./2021. Ujedno, brojni članovi Udruge su također nagrađeni Dekanovim priznanjem i Dekanovom nagradom, a vrhunac djelatnosti unutar uruge je projekt Razgovori ugodni koji je nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u akademskoj godini 2020./2021.

Od tada pa do danas, Studia Croatica je organizirala ili sudjelovala u suorganizaciji brojnih aktivnosti:

 • Suorganizacija 1. velikog roštilja Hrvatskih studija sa Studentskim zborom Hrvatskih studija, – održano 6. lipnja 2019. godine,
 • Znanstveno-stručni skup: XVII. Dies historiae: Školstvo i društvene prilike kroz povijest u Hrvatskoj organiziran u suradnji s Društvom studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius – održano 26. studenoga 2019. godine,
 • Tribina s dr. sc. Tomislavom Sunićem i dr. sc. Josipom Jurčevićem na temu Utjecaj globalizacije na razvoj Hrvatske – održano 16. prosinca 2019. godine,
 • Projekt Razgovori ugodni nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu (projekt proveden tijekom ak. g. 2020./2021.), obuhvatio je sljedeće aktivnosti:
  • Gost. pred. dr. sc. Vladimira Šumanovića s temom Razgovori ugodni: Društvo i revolucija: Je li društvo u komunizmu subverzivno ili konzervativno? – održano 11. ožujka 2020. godine,
  • Gost. pred. dr. sc. Tomislava Sunića s temom Razgovori ugodni: Identitet u postmodernom stanju – održano 21. prosinca 2020. godine,
  • Znanstveno-studentski kolokvij: Razgovori o antičkoj kulturi, na kojem su sudjelovali: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić; prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić; doc. dr. sc. Marko Kardum; prof. dr. sc. Danijel Labaš; doc. dr. sc. Stjepan Šterc; doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer; Marija Barić Đurđević, univ. bacc. philol. lat. et phil.; Lovre Jelaska, univ. bacc. croat.,
  • U suradnji s Društvom studenata kroatologije “Cassius”, organizirana je tribina s prof. dr. sc. Mariom Grčevićem i prof. dr. sc. Stipicom Ćosićem: Razgovori ugodni o imenu “Hrvat” u etnogenezi južnih Slavena – održano 25. studenog 2020. godine,
  • Gost. pred. mag. educ. hist. Vlatka Smiljanića: Razgovori o najpoznatijem razbojniku XX. stoljeća u Hrvatskoj – održano 2. ožujka 2021. godine,
  • Gost. pred. s doc. dr. sc. Matijom Matom Škerbićem s temom Razgovori ugodni: Što je sport i može li ikada biti moralan? – održano 29. ožujka 2021. godine,
  • U suradnji s Klubom studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Homo volans”, gost. pred. izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića: Razgovori o fake news i historiji: nekoliko srednjovjekovnih slučajeva – održano 31. ožujka 2021. godine,
  • Gost. pred. dr. sc. Erika Brezovca na temu Razgovori o sociološkoj teoriji i njezinoj budućnosti – održano 15. travnja 2021. godine,
  • S Klubom studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva „Populus“ organizirani su Razgovori o hrvatskom iseljeništvu na kojima su gostovali doc. dr. sc. Wollfy Krašić (Smjernice za strateški odnos prema hrvatskom iseljeništvu), doc. dr. sc. Monika Komušanac (Procjena razmjera recentnoga iseljavanja iz Hrvatske), doc. dr. sc. Stjepan Šterc (Hrvatsko iseljeništvo – posebni hrvatski razvojni interes) – održano 27. travnja 2021. godine,
  • Gost. pred. izv. prof. dr. sc. Ive Džinića na temu Dinamika razvoja kulture – tragedija, drama, ironija – održano 6. svibnja 2021. godine,
  • Gost. pred. dr. sc. Luke Janeša s temom Razgovori o psihi u vrijeme pandemije Covid-19 – održano 12. svibnja 2021. godine,
  • Gost. pred. doc. dr. sc. Tadom Jurićem s temom Razgovori o tvornici iseljavanja – Hrvatska u suorganizaciji Kluba studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Homo volans” – održano 13. svibnja 2021. godine,
  • Gost. pred. Petra Uškovića Croata, mag. educ. philol. et croat. lat. s temom Razgovori o latinskoj poeziji i glazbi – održano 14. svibnja 2021. godine,
 • 10. Noć knjige na Fakultetu hrvatskih studija na kojoj su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Davor Piskač s temom Literarna biblioterapija u kontekstupamtnoga čitanja; doc. dr. sc. Lucija Krešić Nacevski s temom “Lector, intende: laeteberis!” – Put od magarca do čovjeka; Petar Ušković Croata, mag. educ. philol. et croat. lat., s temom “Philosophia animi medicina” – Ciceronove Tuskulanskerasprave; prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak s temom Obnovljena Hrvatska; izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski s temom Nepismenost u Vojnoj krajini uoči njezina razvojačenja; izv. prof. dr. sc. Emir O. Filipović s temom Lijek za dušu, uši i oči: Duhovna, književna i likovna dimenzija rukopisa Crkve bosanske; predstavljanje knjige prof. dr. sc. Stjepana Ćosića i Mate Božića Hrvatski grbovi: geneza, simbolika, povijest, zajedno sa prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol i izv. prof. dr. sc. Dankom Zelićem kao recenzentima, i Anitom Šikić iz Hrvatske sveučilišne naklade – održano 23. travnja 2021. godine,
 • Studentski simpozij Promet i društvo na kojem su sudjelovali prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin s temom Ceste i putni uvjeti u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju u južnoj Panoniji 4. – 11. stoljeće; dr. sc. Erik Brezovec s temom Hermeneutička fenomenologija i analiza prometa kao mikrosociološkoga fenomena; dr. sc. Luka Šikić s temom Medijska perspektiva Uberove disrupcije hrvatskoga taksi tržišta; dr. sc. Ivan Perkov s temom Prometna infrastruktura i javni prijevoz u kontekstu urbane održivosti; dr. sc. Luka Janeš s temom Bijes i neuroza u prometu – uzroci i posljedice; Lea Obranić s temom Povezanost društva i predrasuda s prometom i zakonskim regulativama; Martina Tarbuk s temom Povijest tramvajskoga prometa u Zagrebu – od „konjke“ do niskopodnoga tramvaja; Monika Jerković, univ. bacc. hist. s temom Povijest željeznice u SAD-u – dio nacionalnoga i kulturnoga identiteta; Matija Čeh, univ. bacc. phil. et cult. et hist. s temom Društveni izazovi primjene samovozećih automobila; Filip Đurić, univ. bacc. hist. et soc. s temom Utjecaj konformizma i društvenih normi na prometne znakove – poseban osvrt utjecaja na mladenačko vozačko djelovanje u prometu – održanom 18. svibnja 2021. godine,
 • Predstavljanje knjige Nataše Bašić: “Vukovci i hrvatski jezični standard – hrvatski u srpskohrvatskom tijesku” – održano 6. listopada 2021. godine,
 • Mjesec hrvatske knjige na Fakultetu hrvatskih studija (održano u razdoblju od 15. listopada 2021. do 15. studenog 2021.), manifestacija koja je trajala mjesec dana obuhvatila je sljedeće aktivnosti:
  • Predstavljanje knjige Željka Sakića Continental 2020E12 u Izdanju Despot Infinitus na kojem su sudjelovali Željko Sakić (autor), dr. sc. Tomislav Sunić (recenzent), Matija Čeh (moderator), Petar Šarić (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 15. listopada 2021. godine,
  Razgovori o biblioterapiji: Jesu li bajke samo za djecu? s nastupnim izlaganjima izv. prof. dr. sc. Davora Piskača, izv. prof. dr. sc. Dubravke Zima i doc. dr. sc. Rone Bušljete Kardum – održano 20. listopada 2021. godine,
  • Predstavljanje knjiga i autora nakladničke kuće HENA COM na kojem su sudjelovali Nermina Husković (kao vlasnica i glavna urednica), Hrvoje Kovač (urednik), Katarina Jelić (moderatorica), Dominik Havidić (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 22. listopada 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige Dinka Mihovilovića Doručak u izdanju HENA COM na kojem su sudjelovali Dinko Mihovilović (autor), Ana Jembrek (blogerica Knjige su moj svijet), Katarina Jelić (moderatorica), Karlo Jagatić (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 22. listopada 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige dr. sc. Ivane Lovrić Jović Vidi kako Lokrum pere zube u izdanju Vuković & Runjić na kojem su sudjelovali dr. sc. Ivana Lovrić jović (autorica), doc. dr. sc. Lucija Krešić Nacevski, Katarina Andrašec (kao predstavnica Udruge studenata Studia Croatica) – održano 25. listopada 2021. godine,
  • Gostovanje autorice Sanje Bužimkić na kojem su sudjelovali još Siniša Matasović (književnik), Asja Bužimkić (moderatorica) i Monika Jerković (kao predstavnica Udruge studenata Studia Croatica) – održano 25. listopada 2021. godine,
  Razgovori u književnosti na kojima sudjeluju doc. dr. sc. Lovorka Brajković i dr. sc. Dunja jurić Vukelić s temom Književnost i psihologija; doc. dr. sc. Anđelo Maly s temom Kako i zašto se oduševiti za čitanje svetoga pisma?; dr. sc. Rudolf Barišić s temom Vrijeme i prostor u pripovijedanju – pogled kroz prizmu povjesničara; prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak s temom Marko Marulić kao simbol hrvatskoga identiteta; dr. sc. Ivan Perkov s temom Analiza dvije knjige Georgea Orwella iz sociološke perspektive; Maja Tabak Demo, mag. educ. lat. et hist. s temom O jednoj ljubavnoj noveli talijanskoga humanista i budućeg pape – održano 27. listopada 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige autora izv. prof. dr. sc. Tomislava Galovića i Perice Dujmovića Slike, slova i sveta mjesta. Fra Anđelko Badurina (1935. – 2013.) na kojem su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović (autor), Perica Dujmović (autor), prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Marija Lucin (moderatorica) i Irena Šestek (kao predstavnica Udruge studenata Studia Croatica) – održano 3. studenoga 2021. godine,
  • Predstavljanje knjiga i autora nakladničke kuće Fraktura na kojem su sudjelovali Seid Serdarević (glavni urednik), Andrija Škare (autor i urednik), Monika Jerković (moderatorica), Bruno Bogović (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 3. studenoga 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige dr. sc. Denivera Vukelića Magija na hrvatskome povijesnom prostoru u izdanju Školske knjige na kojem su sudjelovali dr. sc. Deniver Vukelić (autor), Sonja Miličević Vukelić (urednica), Silvio Činć (moderator), Dominik Havidić (predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 4. studenoga 2021. godine,
  • Predstavljanje knjiga izv. prof. dr. sc. Mladena Tomorada a) Egipat u Hrvatskoj: hrvatska fascinacija staroegipatskom kulturom. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2020.; b) Mladen Tomorad, Sanda Kočevar, Zorana Jurić Šabić, Sabina Kaštelančić, Marina Kovač, Marina Bagarić, Vanja Brdar Mustapić, Vesna Lovrić Plantić. Egypt in Croatia – Croatian Fascination with Ancient Egypt from Antiquity to Modern Times. Oxford: Archaeopress, 2019.; c) Mladen Tomorad (ur.). Egypt and Austria 12 – Current Research. Oxford: Archaeopress – Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2020. na kojem su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad (autor), izv. prof. dr. sc. Ivica Šute, doc. dr. sc. Kristina Milković, Daniel Rafaelić, Dominik Havidić (moderator), Sven Leo Uremović (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 5. studenoga 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige izv. prof. dr. sc. Dubravke Zime Praksa svijeta: Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u izdanju Ljevak na kojem su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima (autorica), Marijana Hameršak (recenzentica), Katarina Jelić (moderatorica) i Luka Lulić (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 9. studenoga 2021. godine,
  Razgovori o Tinu Ujeviću u politici i književnosti na kojima sudjeluju Jure Trutanić, mag. paed. et mag. educ. hist. i Ivona Gradečak (kao predstavnica Udruge studenata Studia Croatica) – održano 9. studenoga 2021.
  • Predstavljanje knjige doc. dr. sc. Marka Jerkovića Institutional aspects of Church and Social History u izdanju Fakulteta hrvatskih studija na kojem su sudjelovali doc. dr. sc. Marko Jerković (autor), doc. dr. sc. Daniel Patafta, Petar Ušković Croata (moderator) i Monika Jerković (kao predstavnica Udruge studenata Studia Croatica) – održano 10. studenoga 2021. godine,
  Razgovori o religijskim temama u književnosti na kojima sudjeluju izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić s uvodnim izlaganjem; prof. dr. sc. Ivan Karlić s temom Crkva (teologija) i kultura u dijalogu; prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer s temom Thomas Steams Eliot: Ubojstvo u katedrali: što je vrijedno žrtve, a što nije vrijedno ni zaborava!; prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol s temom Tragovi Biblije u hrvatskim srednjovjekovnim latinskim zapisima; prof. dr. sc. Danijel Labaš s temom Popularni filmovi i religija; doc. dr. sc. Daniel Patafta s temom Pjesma stvorova sv. Franje Asiškoga; doc. dr. sc. Lucija Krešić Nacevski s temom “Saeculi mala” u latinskoj hagiografiji; izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad s temom Kraj štovanja poganskih religija s naglaskom na Egipat – činjenice i kontroverze (4. – 6. st. ); doc. dr. sc. Suzana Peran Vrhovski s temom Odjeci književnosti religijske tematike u medijima; Petar Bilobrk, mag. relig., s temom Književnost i Hrvatski katolički pokret – održano 12. studenoga 2021. godine,
  • Predstavljanje knjige dr. sc. Tomislava Sunića Posmrtni izvještaj: Kulturna preispitivanja iz postmoderne – Drugo izdanje u izdanju Despot Infinitus na kojem su sudjelovali dr. sc. Tomislav Sunić (autor), prof dr. sc. Boštjan Marko Turk, Leo Marić, mag. hist., Mirna Sunić-Žakman, prof., Matija Čeh (moderator), Petar Šarić (kao predstavnik Udruge studenata Studia Croatica) – održano 15. studenoga 2021. godine,
 • Projekt Razgovori ugodni nastavljen je i kroz ak. g. 2021./2022., te su u sklopu projekta organizirani sljedeći događaji:
  • Gost. pred. Lea Andreis, mag. psych., s temom Znanost vs. pseudoznanost: Što je zajedničko ličnosti i kugli za gatanje, a što osobnosti i horoskopskom znaku u kojem ste rođeni? – održano 7. prosinca 2021. godine,
 • Izrada Vodiča za brucoše Fakulteta hrvatskih studija (tisak vodiča financiran od strane natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za ak. g. 2020./2021.) – dostupan online: https://studiacroatica.hr/vodic-za-brucose/,
 • Provedba Božićnog foto natječaja za ak. g. 2020./2021. godine,
 • Kroz Debatni klub studenata Fakulteta hrvatskih studija „Argumentum“ koji djeluje kao podsekcija Udruge studenata Studia Croatica organizirano je interaktivno predavanje doc. dr. sc. Daria Pavića na temu Konstrukcija argumenata i greške u argumentiranju – održano 26. svibnja 2021. godine,
 • Kroz Debatni klub studenata Fakulteta hrvatskih studija „Argumentum“ koji djeluje kao podsekcija Udruge studenata Studia Croatica organizirano je interaktivno predavanje Karle Ćurlić na temu Oblici debata, primjena argumenata, uloga afirmacije i negacije – održano 27. svibnja 2021. godine,
 • Kroz Čitateljski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija koji djeluje kao podsekcija Udruge studenata Studia Croatica organiziran je niz posjeta sljedećim institucijama i/ili kulturnim ustanovama: Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, Kuća Šenoa, Matica hrvatska, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
 • Tijekom ak. g. 2020./2021. organizirano je čitanje literature za slijepe i slabovidne studente,
 • Uz sve navedene projekte, Udruga potiče pisanje članaka na svojoj stranici, pa tako tu spadaju Pleasant conversations abroad, u kojem je Monika Jerković provela je intervju s američkom spisateljicom Jean Hanff Korelitz, Razgovora sa znanstvenicima, koje također provodi Monika Jerković je intervjue sa sljedećim znanstvenicima: prof. dr. sc. Željko Holjevac, doc. dr. sc. Wollfy Krašić, izv. prof. dr. sc. Emir O. Filipović, izv. prof. dr. sc. Kristian Novak, prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer, izv. prof. dr. sc. Sanela Škorić, čija je autorica Monika Jerković, a također tu je i Karlova povijesna kuharica čiji je autor Karlo Jagatić.
 • Gost. pred. Lee Andreis, mag. Psych., na temu Razgovori o sociološkoj teoriji i njezinoj budućnosti Znanost vs. pseudoznanost: Što je zajedničko ličnosti i kugli za gatanje, a što osobnosti i horoskopskom znaku u kojem ste rođeni? – održano 7. prosinca 2021. godine,
 • 11. Noć knjige na Fakultetu hrvatskih studija na kojoj su u znanstvenom dijelu sudjelovali dr. sc. Tomislav Sunić s temom  Od Sibilinskih knjiga i starorimskih augura do modernih TV nadri-teoretičara katastrofa; prof. dr. sc. Danijel Labaš s temom Čitanje u digitalno doba; dr. sc. Petar Bilobrk s temom Sloboda uključuje izbor; u dijelu sa studentskom poezijom čitana je poezija Nikole Michaela Sušeca te posvete i pjesme Nikoli Michaelu Sušecu i Jerku Kučiću u čemu su sudjelovali: Tea Vlahov, Dominik Havidić (u ime Marka Šarunića), Andrej Kozina i Marija Brekalo; u nastavku svoje pjesme su čitali: Anja Opačić s pjesmama Želja, Dva bijela krila; Mihaela Helešić s pjesmama Ideje, Ona, Požarnost; Petra Maruna s pjesmama Budi kao bura, Moja najdraža životna melodija, More; Marija Šulentić s pjesmama Lanjsko cvijeće, Riječi, Dva mjeseca; Andrej Kozina s pjesmama Vidiš li se u Mojoj ludnici?, Eh, Sadakovka; Ljiljana Varga s pjesmama Mene nema, Metafora, Plemeniti metal; Marina Jurčić s pjesmama Ona živi u hladnoj sobi, Produžena ruka svijesti, Manja si od zrnja što si posvud prosipala; Lara Petković s pjesmama Kad zora svane probudi se razgovor, Nakon čuvanja, Ti si me naučio kako; Elena Ruža Pelikan s pjesmama Ljekovito jezero, Čajanka, Straža; Nikola Serdar s pjesmama Ponovno prizivanje, Polovica onog što nikad nije bilo cijelo; Mia Marković s pjesmama Pusti, Ona, Borba; dok su u književnom dijelu Barbara Tolić i Željka Jeličanin predstavile knjige i autore izdavačke kuće Alegría knjiga; te gostovanje autorice Sanje Srdić Jungić.


Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu studira na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Ako nam se želiš pridružiti slobodno ispuni donju prijavnicu.