Održani “Razgovori o hrvatskom iseljeništvu”

U utorak, 27. travnja 2021. godine, u dvorani Šibenik na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održana su dva interaktivna predavanja doc. dr. sc. Wollfyja Krašića i doc. dr. sc. Stjepana Šterca na temu Razgovori o hrvatskom iseljeništvu, koja je, u suradnji s Udrugom studenata Studia Croatica, a u sklopu projekta Razgovori ugodni, organizirao Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva “Populus”.

Razgovori o hrvatskom iseljeništvu također su se prenosili online, putem aplikacije Jitsi Meet.

Na Razgovorima je doc. dr. sc. Wollfy Krašić održao predavanje pod naslovom Smjernice za strateški odnos prema hrvatskom iseljeništvu, dočim je doc. dr. sc. Stjepan Šterc predstavio temu Hrvatsko iseljeništvo – posebni hrvatski razvojni interes. Doc. dr. sc. Monika Komušanac, koja je također trebala održati predavanje, ispričala se zbog nemogućnosti dolaska.

U nastavku donosimo nekoliko fotografija s predavanja:

Foto: Monika Jerković; privatna arhiva Udruge studenata Studia Croatica

I za kraj, donosimo komentare i osvrte sudionika:

“Dio studentske populacije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, koji je prvenstveno okupljen u krovnoj Udruzi studenata Studia Croatica, a onda i klubovima studenata pojedinih smjerova, krasi izrazita marljivost, ambicioznost i posvećenost, ne samo predmetu studija, nego i široj društvenoj i intelektualnoj angažiranosti. Spomenuto se ogleda u brojnim aktivnostima – intervjuima, kontaktima s raznim institucijama, organiziranjem znanstvenih i stručnih konferencija, okruglih stolova, Čitateljskoga kluba i nizu drugih. Mene kao nastavnika na Odsjeku za demografiju i hrvatsko iseljeništvo posebno veseli kako u navedenim aktivnostima ravnopravno sa starijim i iskusnijim kolegicama i kolegama sudjeluju i studenti prije samo dvije godine pokrenutoga studija demografije i hrvatskoga iseljeništva. Kao posebno uspjeli izvannastavni angažman ocjenjujem organizaciju Razgovora o hrvatskom iseljeništvu, prilikom kojega su nastavnici Odsjeka održali predavanja o nekim aspektima ove kardinalno bitne i aktualne problematike, nakon čega je uslijedila plodna i dugotrajna rasprava. Potonja činjenica, kao i organiziranje ovakvoga interaktivnoga i interdisciplinarnoga predavanja, pokazuje da su studenti ovoga smjera svjesni važnosti svojega studija i njegovoga značaja za daljnji razvoj Republike Hrvatske – a bez ikakvoga ustezanja može se slobodno kazati, opstanka hrvatske nacije.” – doc. dr. sc. Wollfy Krašić

“Zadovoljan sam što su u ugodnom tonu i kvalitetnoj organizaciji protekli još jedni Razgovori ugodni, ovoga puta o temi hrvatskoga iseljeništva. Tijekom ovoga interaktivnoga susreta elaborirali su se mnogostruki problemi, koji su uvjetovali stanovništvo na selidbu (kroz prošlost, ali i sadašnjost), politiku odnošaja prema hrvatskim iseljenicima i njihovim nasljednicima, kritički sagledalo pitanje starih i novih izazova, koji u određenoj mjeri koče potencijalne suradnje, te naznačio golemi razvojni potencijal, koji leži u hrvatskom iseljeništvu. Po završetku izlaganja uslijedila je plodonosna rasprava, kritički osvrti te za kraj mogu konstatirati kako su se ovi Razgovori uspješno i kvalitetno realizirali.” – Bruno Bogović

“Novi Razgovori ugodni pokazali su nam zašto je studij demografije i hrvatskoga iseljeništva ustvari studij budućnosti. Obogaćeni zanimljivim izlaganjima dvaju odličnih profesora – doc. dr. sc. Krašića i doc. dr. sc. Šterca – Razgovori su protekli u plodonosnim raspravama i zaključcima u kojima je iznesena sva tragedija, koja se veže uz rješavanje problematike hrvatskoga iseljeništva. Interes studenata bio je na zavidnoj razini, što smatram poticajnim za Populus, i svakako je smjernica za buduće projekte.” – Korina Grbeša

“Svidjeli su mi se Razgovori u suradnji s Populusom. Bilo mi je zanimljivo čuti kako je i zašto došlo do osnivanja Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, a onda i povezanoga kluba studenata. Kao budućoj majci, čija je polovica obitelji napustila Hrvatsku i otišla u inozemstvo, većinom u Njemačku, bilo mi je drago što su doktori Krašić i Šterc otvoreno progovorili o problemima s kojima se suočava naša država, pogotovo porastom stope iseljavanja, čak i u ovako dramatičnim vremenima. Žao mi je čuti i vidjeti da vlasti ne čine ništa kako bi se to spriječilo, što se ne nude veći poticaji za povratak naših Hrvata u domovinu. Ali bilo je lijepo doznati da barem netko promišlja o tome, razgovara o tome i da želi nešto učiniti. I to je već napredak. U ovo predavanje sam se uključila jer sam događaj o tome vidjela na Facebooku pa vam je to valjda bila dobra reklama. Mislim da bi se trebali više reklamirati, na većoj razini, možda slati pozive za sudjelovanja na ovakvim predavanjima u grupe koje na Facebooku drže iseljeni Hrvati. To bih vam preporučila, a po pitanju kako mi se sve skupa svidjelo, mogu reći da mi je bilo dobro, da sam naučila nešto novo i da mi se najviše svidjelo predavanje doktora Šterca jer ga često pratim u novinama i na televiziji pa mi je poznato o čemu govori.” – Ruža Bilić

Razgovori o hrvatskom iseljeništvu u suradnji s Klubom studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva Populus otvorili su važne teme vezane uz hrvatsko iseljeništvo i stanovništvo Republike Hrvatske općenito, kao glavne točke u opstanku države. Iznimno sam zadovoljna što se Populus uključio u naš projekt s ovakvom temom te što smo mnogim sudionicima online predavanja uspjeli približiti ovaj problem.” – Ana Tušek

“Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva Populus organizirao je svoje prve Razgovore o hrvatskom iseljeništvu u suradnji s Udrugom studenata Studia Croatica. Izlagači su bili doc. dr. sc. Stjepan Šterc s temom Hrvatsko iseljeništvo – posebni hrvatski razvojni interes i doc. dr. sc. Wollfy Krašić s temom Smjernice za strateški odnos prema hrvatskom iseljeništvu. Nakon što su izlagači izložili svoju problematiku, počela je interesantna i poučna rasprava o demografskim problemima u Hrvatskoj. Izlagači su se, kao i studenti, dotaknuli i bliže povijesti, koja je neodvojiva od modernih demografskih problema Hrvatske. Populus će se uz pomoć istaknutih hrvatskih demografa, profesora i studenata nastaviti baviti gorućom problematikom Hrvatske te time nastojati potaknuti vladajuće na hitne i konkretne promjene na području demografije, i uvijek će isticati važnost hrvatskoga iseljeništva.” – Martin Lazić

“Drago mi je što sam sudjelovala u još jednim Razgovorima ugodnim, prvima u suradnji s Klubom studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva Populus. Tema hrvatskoga iseljeništva u hrvatskoj javnosti i u javnom diskursu gotovo i ne postoji. Iznimka je naš studij demografije i hrvatskoga iseljeništva, jedini takav u Hrvatskoj. Razgovori ugodni bili su mi jako zanimljivi, izlagači su izložili teme koje u redovnoj nastavi možda ne bi stigli obraditi, te su mi produbili znanja o hrvatskom iseljeništvu, kao i o hrvatskom društvu. Sviđa mi se dinamika takvih predavanja, koja nisu samo suhoparne činjenice koje moramo zapamtiti, nego na kojima razgovaramo o svemu što nas zanima o pojedinoj temi. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike sudjelovati na ovakvim predavanjima o temama našega studijskoga programa izvan same nastave.” – Vedrana Grmovšek

“Ovim putem htjela bih zahvaliti doc. dr. sc. Wollfyju Krašiću i doc. dr. sc. Stjepanu Štercu što su se odazvali na poziv za sudjelovanjem na Razgovorima o hrvatskom iseljeništvu, samim time podržavajući rad Kluba studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva Populus u njegovom daljnjem razvitku.” – Iva Perić

Plakat kreirao: Matija Čeh

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *